رسیده‌گی به تغییرات اقلیمی امری عاجل است

| 19 June 2018, 10:33

اتحادیه‌ی اروپا گفته است که افغانستان از کشورهایی است که بیشتر از تغییرات اقلیمی متأثر می‌شود.

سفیران اتحادیه‌ی اروپا در افغانستان، در پیامی به مناسب آغاز "هفته‌ی دیپلوماسی اروپا در مورد تغییرات اقلیمی" گفته اند که آنان می‌خواهند دیدگاه‌های شان را در این خصوص با کابل شریک سازند.

به باور اتحادیه‌ی اروپا، افغانستان به دلیل این که با چالش‌های امنیتی و توسعه‌ی اقتصادی مواجه است و به موضوعات مربوط به تغییرات اقلیمی اهمیتی داده نمی‌شود، دیدگاهی اشتباه است.

سفیران اتحادیه‌ی اروپا در پیام شان با اشاره به متأثرشدن افغانستان از تغییرات اقلیمی تأکید کرده اند: "تأثیرات تغییر اقلیم هم اکنون مشهود است و در صورتی که اقداماتی برای کاهش تأثیرات آن و یا وفق با آن روی دست گرفته نشود، این تأثیرات می‌تواند افزایش یابد".

آنان گفته اند که تغییرات اقلیمی نه تنها شهرنشینان، روستاییان و اقتصاد کشاورزی را متأثر ساخته است؛ بلکه سبب افزایش "میزان بی‌جاشده‌گان داخلی و مهاجرین" نیز خواهد شد.

اتحادیه‌ی اروپا بر رسیده‌گی عاجل این معضل تأکید کرده است.

"هفته‌ی دیپلوماسی اروپا در مورد تغییرات اقلیمی"از تاریخ ۱۸ جون آغاز شده است.

اتحادیه اروپا در حالی بر رسیده‌گی عاجل تغییرات اقلیمی تأکید کرده است که هم اکنون بیش از ۲۰ ولایت از خشک‌سالی امسال متأثر شده اند.

آمار دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل نشان می‌دهد که در حدود دو میلیون افغان، به دلیل خشک‌سالی با تهدید "عدم مصؤونیت غذایی" مواجه اند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>