وزیر شهرسازی و مسکن کنار رفت

| 13 June 2018, 23:26

سید سعادت منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی و مسکن روز چهارشنبه (۲۳ جوزا) در نشستی از کناره‌گیری خود و چهار معاونش از رهبری این وزارت خبر داد.

آقای نادری، به خبرنگاران گفت که استعفانامه‌اش چندی پیش به رییس جمهور فرستاده بود که قبول شده است.

او گفت که هیچ دلیلی به جز از بیماری‌اش که به مداوای دوام‌دار نیاز دارد، در کناره‌گیری‌اش دخیل نبوده است.

آقای نادری افزود: "تصادفاً استعفای این جانب از مقام وزارت شهرسازی و مسکن، هم‌زمان شده است با استعفا و تقاعد معینان محترم این وزارت که متأسفانه برخی شایعات نادرست نیز در این زمینه صورت گرفته است".

قبلاً گزارش‌هایی در مورد برکناری معاونان این وزارت توسط رییس جمهور نشر شده بود.

به گفته‌ی آقای نادری، دو معاون وی به دلیل فراگیری تحصیلات کنار رفتند، سن یک معین این وزارت نیز به تقاعد رسیده است و معاون چهارمی نیز از لحاظ قانونی زمان سرپرستی‌اش سر رسیده است. 

ارگ هنوز در این خصوص واکنش نشان نداده است.

برای رهبری این وزارت رییس جمهور فرمانی را صادر کرده است که بر اساس آن روشان ولس‌مل، به عنوان مسؤول معاونت امورشهرسازی تعیین شده است.

همچنان در این فرمان گفته شده است که سید نسیم خلیق، در رأس معاونت امور تخنیکی مؤظف شده و عزیزاحمد گلستانی، رهبری معاونت امور مسکن را به دوش می‌گیرد و محمدهمایون فیض، نیز به حیث سرپرست معاونت جدید امور تصدی‌ها و پالیسی، گماشته شده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>