بانک جهانی باید به آموزش دختران افغان کمک کند

| 13 June 2018, 11:31

دیده‌بان جهانی حقوق بشر با اشاره به بلندرفتن آمار کودکانی که از آموزش بازمانده اند، از بانک جهانی خواسته است که به آموزش دختران افغان کمک کند.

صندوق وجهی کودکان سازمان ملل متحد در ماه روان میلادی، گزارشی را نشر کرد که بر اساس آن ۳.۷ میلیون کودک در افغانستان از آموزش باز مانده اند که ۶۰ درصد این رقم را دختران تشکیل می‌دهند.

این آمار نشان می‌دهد که برای نخستین‌بار رقم دانش‌آموزانی که به مکتب دست‌رسی دارند، اُفت کرده است.

هیدر بار، پژوهش‌گر ارشد حقوق زنان دیده‌بان حقوق بشر گفته است: "بحران آموزشی در افغانستان اکنون وجود دارد که دختران متأثر شده اند و جهان تماشا دارد".

دیده‌بان حقوق بشر تأکید کرده است که بانک جهانی، حکومت افغانستان و نهادهای کمک‌کننده باید برنامه‌ی جدید آموزشی را استفاده کنند که آمار رو به کاهش دختران به آموزش را معکوس سازد.

هیدر بار، تأکید کرده است که آموزش دختران در افغانستان در معرض خطر فوری است؛ مگر اینکه امدادرسانان از وجوه خود استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که دولت افغانستان این مشکل را جدی بگیرد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>