جنرال ریاض آرین، رئیس پی‌.پی.اِس تعیین شد

| 13 June 2018, 00:21

محمداشرف غنی، رییس جمهور عصر روز سه‌شنبه (۲۲ جوزا)، بریدجنرال ریاض آرین را به حیث رییس جدید محافظت ریاست جمهوری یا پی.پی.اِس تعیین کرد.

پیش از این جنرال اخترمحمد ابراهیمی، در این سمت کار می‌کرد؛ اما هفته‌ی گذشته به عنوان معین ارشد امنیتی وزارت داخله معرفی شد.

در فرمان رییس جمهور در مورد تعیین جنرال آرین، به این سمت آمده است: "براساس پیشنهاد دفتر شورای امنیت ملی و حکم مقام عالی ریاست‌ جمهوری، تقرر بریدجنرال ریاض آرین به‌ حیث رییس عمومی محافظت ریاست جمهوری منظور است".

در مراسم معرفی، جنرال آرین، رییس جمهور غنی، خطاب به ریاست عمومی محافظت ریاست جمهوری گفته است: "شما بدون تعلل کار می‌کنید و من از تعهد، شجاعت و مؤثریت کاری  شما تشکر می‌کنم و من بالای شما اعتماد کامل دارم".

همچنان آقای غنی، تأکید کرده است که بر اساس تعهد، باید ضوابط جای روابط را بگیرد و این مسأله که تقویت نهادهای امنیتی و دفاعی را در پی دارد، رو به تحقق است.

 

این در حالی است که بارها اپوزسیون سیاسی، رییس جمهور را به تک‌روی و قبضه‌ی قدرت متهم کرده اند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>