زنده‌گی دشوار فقرا در بامیان

| 12 June 2018, 01:31

بامیان ولایتی کم‌تر توسعه‌یافته و دارای ولسوالی‌های با راه‌های دشوارگذر است. این ولایت هزاران خانواده‌ی نیازمند را در خود جا داده است.

بیکاری، فقر، خشک‌سالی و اندک‌شدن کشاورزی به دلیل نبود آب، بر شمار خانواده‌های فقیر افزوده است.

آمار کمیته‌ی حالات اضطرار بامیان نشان می‌دهد که اضافه از ۲۶هزار خانواده‌ی نیازمند در این ولایت زیست دارند.

ربابه، یکی از افراد فقیر در این ولایت است که برای با دشواری‌های زنده‌گی دست‌وپنجه نرم می‌کند. او نان‌آوری برای خانواده‌اش ندارد.

ربابه می‌گوید: "شوهرم معلول است، سه فرزند خردسن دارم، ما نیاز شدید به مواد غذایی داریم".

برات‌علی، نیازمندی دیگر است. او می‌گوید که هرچند برخی کمک‌هایی را در جریان زمستان از نهادهای امدادرسان به دست آوردند؛ اما به اندازه‌ای نبود که سبب بهبود زنده‌گی آنان شود.

برات‌علی، می‌گوید: "ما نیاز به کمک‌های مواد غذایی چون آرد، برنج و روغن داریم".

این نیازمندان، از دولت می‌خواهند که برای بهبود زنده‌گی خانواده‌های فقیر، برنامه‌های مؤثر را روی دست گیرد.

امسال خشک‌سالی ۲۰ ولایت افغان را متأثر ساخته است. بامیان یکی از این ولایت‌ها است. خانواده‌های فقیر، فقیرتر و خانواده‌های که زنده‌گی بخور و نمیری داشتند، اکنون با تهدید سوء تغذیه مواجه اند.

چندی پیش، صندوق وجهی کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) گزارش داد که خشک‌سالی زنده‌گی یک میلیون افغان را در ۲۲ ولایت تهدید می‌کند و دو میلیون افغان دیگر نیز در جریان ماه‌های آینده با کمبود غذا و آب مواجه خواهند شد.

در همین حال، دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد، برای رسیده‌گی به وضعیت افغان‌های متأثر از خشک‌سالی و نیازمند و تهیه‌ی آب و غذا ۱۱۵ میلیون دالر فراخوان کمک داده است.

بامیان - هاکان

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>