تلاش برای جلوگیری از تخریب زمین‌های کشاورزی

| 6 June 2018, 18:14

وزارت انرژی و آب کشور در نظر دارد که برای جلوگیری از تخریب زمین‌های کشاورزی، دیوارهای استنادی را در کنار دریاها و کانال‌های آبی احداث کند.

قراردادهای ساخت این دیوارها، روز چهارشنبه میان وزارت انرژی و آب و شماری از شرکت‌های خصوصی در کابل امضا شد.

قرار است که این پروژه‌ها برای مهار آب دریاها در ۱۲ ولایت تطبیق گردد.

علی‌احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب کشور، روز چهارشنبه گفت: "این پروژه‌ها در بادغیس، کاپیسا، لغمان، بلخ، دایکندی، تخار، پنجشیر، سرپل، ننگرهار، کندهار و پروان تطبیق می‌گردد که ۴۲۴ میلیون افغان هزینه بر می‌دارد. این هزینه را وزارت، بانک جهانی و هند پرداخت می‌کنند".

آمار این وزارت نشان می‌دهد که سال گذشته ۶۰ پروژه‌ی مهار آب‌ها و ساخت کانال‌ها به ارزش ۲۰۰میلیون دالر امضا شده است.

بیشتر زمین‌ها کشاورزی که در ماورای کوکچه و شمال کشور موقعیت دارند، در نتیجه‌ی آبخیزی دریای آمو، تخریب می‌شوند.

عبدالرحمان رحمانی، نماینده‌ی بلخ در مجلس گفت که دریای آمو، از سه ولایت شمالی می‌گذرد و هر سال بین ۲۰ تا ۵۰ کیلومتر زمین‌های کشاورزی را تخریب می‌کند.

او افزود: "دریای آمو به جای رساندن فایده به مردم، از آنان قربانی می‌گیرد".

دیوارهای استنادی در حالی قرار است که در ۱۲ ولایت به منظور مهار آب و جلوگیری از تخریب زمین‌های کشورزی ساخته شود که در جریان دو هفته‌ی گذشته، صدها جریب زمین‌های کشاورزی در نتیجه‌ی سیلاب‌های موسومی تخریب شده اند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>