آیا مراقب آلوده‌گی پلاستیک استید؟

| 6 June 2018, 11:01

پنجم جون برابر است با روز جهانی محیط زیست، این روز امسال با شعار نه به پلاستیک تجلیل شد

از این روز در حالی تجلیل می شود که بربنیاد آمار ریاست حفاظت محیط زیست، روزانه 7تن زباله پلاستیک در شهر کابل تولید می شود

 اداره حفاظت محیط زیست ملل متحد (UNEP)و کابل مانیتور به همکاری دانشجویان محیط زییست دانشگاه از این روز تجلیل کرد

در این برنامه این پرسش مطرح شد که آیا شما مراقبت آلوده‌گی پلاستیک استید؟ 

در تخته‌ی سفیدی که گذاشته شده بود، حمیدالله فاروقی رییس دانشگاه کابل، دانشجویان و برخی از مقامات پیام شان را نوشتند

محمد یعقوب حیدری والی کابل نیز پیامش را در مورد جلوگیری از آلوده‌گی پلاستیک نوشت

نور احمد آخندزاده رییس دانشکده محیط زیست دانشگاه کابل که در این برنامه همکار بود، آخرین نفری بود که پیامش را نوشت

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>