افغانستان بار دیگر بنگله‌دیش را شکست داد

| 6 June 2018, 10:05

تیم‌ ملی کرکت کشور در دومین بازی در برابر بنگله‌دیش که شام روز گذشته در هندوستان برگزار شده بود، به پیروزی رسید.

 در بازی دیشب، نخست بنگله‌دیش توپ‌زنی کرد و بازیکنان کشور با توپ اندازی شروع کردند.

 ی با از دست دادن ۸ بازیکن و در ۲۰ آور، ۱۳۵ دوش را برای افغانستان هدف تعیین کردند.

 بازیکنان کشور در توپ‌زنی و در 19 اور توانست هدف داده شده را پوره کرده و به پیروزی برسد.

 در این برد تیم ملی کرکیت کشور راشدخان و محمدنبی نقش زیادی داشتند و نمایش خوبی را از خود نشان دادند.

 این دومین برد تیم ملی کرکیت کشور در مقابل بنگه‌دیش و در بازی سری 20 اوره در هندوستان می‌باشد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>