نخستین شبکه مبارزه با قاچاق انسان گشایش یافت

| 30 May 2018, 16:41

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور امروز در مراسم گشایش نخستین شبکه مبارزه با قاچاق انسان، ایجاد این شبکه را یک نیاز جدی خواند.

عبدالله گفت که متأسفانه در افغانستان به دلیل مشکلات متعدد از جمله نا امنی، زمینۀ حضور و فعالیت گروه‌های قاچاقچی فراهم شده است.

او افزود که حکومت وحدت ملی در تبانی با نهادهای بین‌المللی متعهد است که با شبکه و کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان همکاری جدی نماید. به گفته‌ی رییس اجراییه، قاچاقبران انسان‌های بی‌رحم‌ هستند که به هیچ قانون و ارزشی پایبند نیستند.

عبدالله گفت: "بنابراین، همه مسؤولیت داریم که به گونۀ همآهنگ برای شهروندان کشور آگهی دهی نماییم تا شکار گروه‌های جنایت‌کارِ قاچاقچی نشوند. چون این گروه‌های جنایت‌کار با نیرنگ و فریب از مجبوریت مردم استفاده کرده و آنان را به دام می‌اندازند".

جان بس سفیر ایالات متحدۀ امریکا در کابل نیز از ایجاد این شبکه حمایت کرد. او گفت قاچاق انسان نوع به برده‌گی گرفتن انسان‌هاست و افغانستان به دلیل مشکلات موجود، منبع، مبدأ و مقصد برای قاچاقبران است. به گفته جانس به همین خاطر حکومت و مردم امریکا مانند تمام بخش‌های دیگر در این زمینه نیز با حکومت و مردم افغانستان همکاری جدی می‌کند.‌

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه و رییس شبکۀ مبارزه با قاچاق انسان نیز گفت که قاچاق انسان در کنار قاچاق مواد مخدر یکی از منابع عایداتی گروه‌های مافیایی و جنایت‌کار است.

وزیر عدلیه افزود که افغانستان به دلیل مشکلات امنیتی و اجتماعی، با این مشکل رو به رو است و بنابراین، ایجاد این شبکه یک ضرورت بود که با همکاری سفارت امریکا و نهادهای کمک کنندۀ جهانی این اقدام صورت گرفت.

این در حالیست که همه ساله هزاران شهروند کشور به کمک قاچاقبران تلاش می‌کنند به خارج از کشور بروند، به خصوص کشورهای اروپایی و غربی که شماری از این شهروندان کشور به مقصد نمی‌رسند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>