ده‌ تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر به 4-16 سال زندان محکوم شدند

| 29 May 2018, 11:20

محکمه ابتدایی و استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر مخدر و مسکرات در یک هفته گذشته 10 تن را در پیوند به قضایای جرایم قاچاق مواد مخدر و مسکرات به 4 تا 16 سال زندان محکوم کرد.

بربنیاد خبرنامه‌ی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، این افراد توسط پولیس مبارزه با مخدر به ارتباط قاچاق هیرویین، تریاک، مورفین و چرس ازنقاط مختلف کشور بازداشت و برای تعقیب عدلی و قضایی با پروندههای شان به این مرکز ارسال شده بودند. 

در خبرنامه آمده است که در جریان هفته گذشته، نهادهای امنیتی و کشفی کشور 16 تن را به در ارتباط به جرایم قاچاق مواد مخدر بازداشت و برای رسیده‌گی به پرونده‌های شان به این مرکز معرفی شده است.

در خبرنامه در مورد دو تن از بازداشت شده‌گان گفته شده که با جا به جایی هیرویین در بطن شان قصد قاچاق آن به هندوستان را داشتند که از میدان هوایی کابل بازداشت شده است.

بربنیاد معلومات خبر نامه، پولیس این افراد را از ولایات کابل، جوزجان، ننگرهار، لغمان و هرات همراه با مواد مخدر و پول نقد بازداشت کرده است.  از نزد بازداشت شده‌گان به طور مجموعی بیش از۱۶ کیلوگرام هیرویین، بیش از۱۰۱ کیلوگرام تریاک، ۴۴۴ کیلوگرام چرس، ۳۴ گرام مواد کیمیاوی جامد، بیش از۱ کیلوگرام شیشه ،۱لیترتیزاب مبلغ ۲۳۸۸۰۰ افغانی، ۱۹۰۰ دالر امریکایی۴۰۰۰ کلدارهندی ، ۱۷ سیت تیلیفون همراه ،۴ عراده واسطه نقلیه مختلف النوع، ۲ میل سلاح مختلف النوع، ۳۷ فیرمرمی مختلف النوع و یک قبضه بمب دستی  کشف و ضبط شده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>