نظام انتخاباتی کنونی ناکارا است؛ انتقاد احزاب سیاسی

| 28 May 2018, 16:06

احزاب و ائتلاف‌های سیاسی، شوراهای قومی و نهادهای مدنی، در کنار خواست برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، از نظام انتخاباتی کنونی انتقاد کردند.

این نهادهای سیاسی و مدنی، روز دوشنبه در همایشی در کابل، اعلام کردند که با چنین وضعیتی، برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها، شفاف نخواهد بود.

انجنیر ستار، نماینده‌ی جامعه مدنی در این نشست گفت که آنان بارها بر شفافیت انتخابات به کمیسیون‌ گوشزد کرده اند.

او افزود: "از میکانیزمی کار بگیرد که دارای مؤثریت و کارایی بیشتر باشد و شفافیت را تضمین می‌کند تا مردم با اطمینان خاطر پای صندوق رأی بروند".

عبیدالله بارکزی، عضو مجلس نماینده‌گان که به نماینده‌گی از حزب اسلامی صحبت می‌کرد، بر جلوگیری از اِعمال نفوذ زورمندان در پروسۀ انتخابات تأکید کرد.

به گفته‌ی وی، باید جریان‌های سیاسی با داشتن اتاق نظارت در کمیسیون انتخابات، پروسه‌ را زیر ذره‌بین داشته باشد و برای این کار در تمام دفترهای مراکز رأی‌دهی چنین مکانی ایجاد گردد.

همچنان از نظر این نهادهای سیاسی و مدنی، نظام انتخاباتی موجود (SNTV) ناکارا، فسادزا و مانع راه‌یافتن نماینده‌گان واقعی مردم به مجلس می‌گردد.

فیض الله صافی، یکی از اشتراک‌کننده‌گان این همایش گفت: "تحت همین نظام کنونی نتایج انتخابات برای ما پذیرفتنی نیست".

افزو‌ن‌بر این احزاب سیاسی تأکید کردند که در انتخابات مجلس‌ نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها، هر ولایت به عنوان یک حوزه‌ی واحد پذیرفته شود؛ ائتلاف‌ها و احزاب، فهرست نامزدان شان را به سطح هر ولایت اعلان کنند و شمارش آرا نیز در خودِ همان ولایت صورت گیرد.

فراهم‌کردن زمینه برای اشتراک پناهجویان، بیجاشده‌گان داخلی و ساکنان مناطق ناامن در انتخابات، از دیگر خواست‌های این احزاب سیاسی و نهادهای مدنی بود.

همچنان در قطع‌نامه‌ی این نهادها و احزاب آمده است: "به خاطر آنکه رأی کاندیداهای مستقل و احزاب خُرد و نوتاسیس به هدر نرود، بهتر آن است که آنها ائتلاف‌هاىِ انتخاباتی و لیست‌هاىِ مشترک داشته باشند و رای شان - مانند احزاب - در درون لیست‌های انتخاباتی آنها قابل انتقال باشد. کمیسیون انتخابات کاندیداهای مستقل و احزاب نو تاسیس را ترغیب نماید تا ائتلاف انتخاباتی و لیست مستقل ارایه نمایند و یا در یکی از ائتلاف‌هاي انتخاباتی احزاب شامل گردند".

آنان هشدار دادند که اگر خواست‌های شان را حکومت و نهادهای مسؤول نپذیرند، به همایش‌ها، مظاهره‌ها و راه‌پیمایی‌های مدنی شان ادامه خواهند داد.

کمیسیون هنوز در برابر این خواست‌های احزاب و نهادهای مدنی، واکنش نشان نداده است؛ اما پیش از این، گفته است که هرگونه تغییر در پروسه‌ی انتخابات، بیرون از اقتضای زمان است.

همچنان، قانون انتخابات حکم می‌کند که کمیسیون نمی‌تواند در جریان روند انتخابات کارشیوه‌های مربوط به انتخابات را تعدیل کند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>