کارمند ربوده شده ملل متحد با کودکش آزاد شد

| 24 May 2018, 12:15

دفتر هیات معاونیت سازمان ملل متحد (یوناما) در کابل تایید کرده است که یک کارمند زن این سازمان که با کودکش در شهر کابل ربوده شده بود، آزاد شده است.

تفنگ‌داران مسلح چهار ماه پیش بر یک موتر کارمندان سازمان ملل متحد در کابل پایتخت حمله کردند و با کشتن راننده آن یک کارمند زن این سازمان را با کودکش ربودند.

این رویداد در منطقۀ خیرخانه و در نزدیکی‌های تانک تیل خورشید رخ  داده بود.

یوناما از رهایی این کارمند ملل متحد استقبال کرده است، اما در مورد انگیزه این آدم‌ربایی و رهایی دوباره آن چیزی نگفته است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>