ترکیه هشت‌هزار پناهجوی افغان را اخراج کرده است

| 21 May 2018, 16:27

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان می‌گوید که ترکیه از آغاز سال روان میلادی حدود هشت‌هزار پناهجوی افغان را اخراج کرده است.

حفیظ‌الله میاخیل، مشاور رسانه‌یی این وزارت می‌گوید که این شمار پناهجویان افغان، ظاهراً زیر نام برگشت داوطلبانه به افغانستان آمده اند؛ اما به دلیل مشکلات و فشار پولیس ترکیه آنان مجبور شده اند که برگردند.

به گفته‌ی وی، آمار روزافزون پناهجویان افغان از ترکیه، این وزارت را واداشت که این مسأله را پیگیری کند و هیأتی را به ترکیه بفرستد.

او می‌گوید: "این هیأت با ترکیه توافق کرد که یک کمیتۀ کاری مشترک ایجاد شود ما رسمأ از این هیأت ترکی دعوت کردیم قرار است اینها به کابل سفر کنند".

 هنوز زمان سفر هیأت ترکی به کابل روشن نشده است.

پیش از این در پنجم ماه ثور، سازمان عفو بین‌الملل گزارش داد که هزاران پناهجوی افغان که به دلیل ناامنی به ترکیه پناه برده اند، به کشورشان به صورت جبری برگشت داده می‌شوند.

به گفته‌ی عفو بین‌الملل، پناهجویان افغان برگه‌هایی برگشت داوطلبانه که در اختیار شان قرار می‌گیرد، به دلیل این که زبان ترکی نمی‌فهمند و یا هم در برخی موارد وادار می‌شوند، آنها را امضا کنند.

بر اساس تخمین وزارت داخله‌ی ترکیه، در حال حاضر ۱۵۰هزار پناهجوی افغان در آن کشور به سر می‌برند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>