درآمد مواد مخدر کشور در ۲۰۱۷ تا مرز ۶ میلیارد دالر رسید

| 21 May 2018, 15:59

نتایج سروی اقتصادی و اجتماعی مواد مخدر که به صورت مشترک حکومت و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد  (UNODC) آن را تهیه کرده اند، نشر شد که بر اساس آن، عواید مواد مخدر در جریان سال پار میلادی به مرز شش میلیارد دالر رسیده است.

جاوید احمد قایم، معین وزارت مبارزه با مواد مخدر، هنگام نشر این سروی، تأیید کرد که سال پار میلادی، نُه‌هزار تُن تریاک از ۳۲۸هزار کشت‌زارهای کوکنار تولید شد که ۶۳ در صد افزایش را نشان می‌دهد.

ارزش این مواد مخدر را آقای قایم چنین تخمین کرد: "ارزش اقتصادی مواد مخدر سال گذشته در داخل افغانستان حدود چهار تا شش بیلیون دالر محاسبه شده (است)".

بر بنیاد این سروی، نبود حاکمیت قانونی، عدم کنترول دولت در برخی مناطق، ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی و فساد اداری، عواملی اند که سبب افزایش کشت کوکنار در کشور شده است.

از سوی دیگر، معین وزارت مبارزه با مواد مخدر، تأیید کرد که بیکاری، دسترسی محدود به مارکیت‌های محصولات کشاورزی و پایین‌بودن کیفیت آموزش از دیگر عواملی اند که کشاورزان به کشت کوکنار روی آورده اند.

سروی تازه نشان می‌دهد که کشاورزان ۵۷ در صد هزینه‌ی سالانه‌ی زنده‌گی شان را از کشت کوکنار به دست می‌آورند و در ۶۸ در صد روستاهایی که کوکنار کشت می‌شوند، در اداره‌ی حکومت نیست و یا هم نبرد در آن روستاها جریان دارد.

به گفته‌ی مقام‌های وزارت مبارزه با مواد مخدر، این سروی در نتیجه‌ی گفتگو با بیش از چهارهزار کشاور در یک‌هزار و ۳۰۰ روستا تهیه شده است.

مارک کولهون، رییس ساحوی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت که عواید اقتصاد جرمی مواد مخدر، برابر با تمام عواید افغانستان از بخش کشاورزی است.

به گفته‌ی آقای کولهون، از مجموع شش میلیارد دالر عواید مواد مخدر افغانستان، تنها ۱.۴ میلیارد آن به کشاورزان می‌رسد و از متباقی این پول گروه‌های هراس‌افگن و مافیای مواد مخدر سود می‌برند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>