سیلاب‌های اخیر جان ۷۲ تن را گرفته است

| 20 May 2018, 15:16

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث گفته است سیلاب‌های یک هفته اخیر جان ۷۲ تن را گرفته و ۹ تن دیگر را زخمی کرده است.

بربنیاد یک خبرنامه‌ی وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث در اثر این سیلاب‌ها دو تن دیگر لادرک شده است.

هم‌چنان در اثر این سیلاب‌ها ۸۸۸ منزل، ۲۹۶ جریب زمین زراعتی تخریب شده و ۱۶۹۵ منزل دیگر قسما تخریب شده تخریب شده است.

در خبرنامه آمده است که در اثر این سیلاب‌ها ۶۱۷ راس مواشی تلف نیز تلف شده است.

با این حال وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث گفته است که برای ۸۹۸ خانواده آسیب‌دیده از سیلاب‌ها مواد غذایی، برای ۲۴۲ خانواده مواد غیرغذایی و ۲۱ خانواده دیگر پول نقد توزیع کرده است.

در خبرنامه‌ی این وزارت آمده است که این کمک‌ها به خانواده‌های آسیب‌رسیده در ولایت‌های پروان، سمنگان، تخار، سرپل جوزجان، بلخ و هرات کمک شده است.

این وزارت گفته است که به منظور رسیده‌گی به موقع برای ولایت های متضرر سروی هم‌زمان با پاسخگویی را راه اندازی کرده و متعهد به کمک‌رسانی برای آسیب‌دیده‌های ناشی از حوادث است.

دو هفته اخیر کابل و شماری از ولایت‌های کشور شاهد باران‌های شدیدی بودند که باعث سرازیر شدن سیلاب گردیده
 است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>