سیلاب‌های اخیر در کشور ۶۰ کشته برجا گذاشته است

| 16 May 2018, 12:07

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث می‌گوید که ۱۳ ولایت از سرازیرشدن سیلاب‌های اخیر متضرر شده اند و سیلاب‌های اخیر تلفات جانی و خسارات مالی را در پی داشته است.

محمدعمر محمدی، رییس روابط خارجی و سخنگوی این وزارت، به کابل مانیتور می‌گوید که سمنگان، تخار، کاپیسا، بغلان، بدخشان، بادغیس، غور، پنجشیر، سرپل، غزنی، پروان، بلخ، و هرات از سیلاب‌های اخیر متضرر شده است.

به گفته‌ی آقای محمدی، سیلاب‌ها در این ولایت‌ها با تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت به همراه بوده است.

رییس روابط خارجی¬¬¬¬¬ وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث می‌افزاید: "۶۰ نفر شهید، ۵ نفر زخمی، ۶۰۰ رأس مواشی تلف، ۶۶۳ منزل قسماً تخریب، ۳۴۳ منزل کلاً تخریب و ۱۹۶ جریب زمین زراعتی تخریب شده است".

به گفتۀ وی، ریاست رسیده‌گی به حوادث ولایت پروان، برای ۴۰ فامیلی که از اثر سیلاب در ولسوالی‌های بگرام، کوه صافی، شینواری و مرکز این ولایت آسیب دیده بودند، برای هر فامیل ۱۰۰ کیلوگرام آرد، ۵۰ کیلوگرام برنج توزیع کرده است.  

او می‌گوید که این ریاست در هماهنگی با سازمان جهانی مهاجرت (IOM)  برای هر خانواده‌ی آسیب‌دیده، سه تخته کمپل، یک بسته‌ی آشپزخانه، یک دانه خیمه توزیع کرده است.

آقای محمدی، می‌گوید "همچنان برای چهار فامیل دیگر که منازل شان کلاً تخریب گردیده یک یک خیمه و مواد غذایی پخته‌شده توزیع شده است".

همچنان، ریاست رسیده‌گی به حوادث ولایت سرپل نیز برای شش خانواده‌ا‌ی که منازل شان به کُلی تخریب شده بود، کمک نقدی توزیع کرده است که برای هر فامیل ۱۵هزار افغانی در نظر گرفته شده است.

به گفته‌ی محمدی، برای ۱۵ خانواده‌ای که منازل شان در سرپل به صورت قسمی تخریب شده بود، برای هر فامیل هفت‌هزار و ۵۰۰ افغانی پول نقد توزیع شده است.

محمدی تأکید می‌کند که وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث، ولایت‌های متضرر از سیلاب‌ها را هم‌زمان سروی و پاسخگویی می‌کند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>