یوناما: فساد سد راه صلح و رفاه دایمی در افغانستان است

| 15 May 2018, 12:57

دفتر هیأت معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، دومین گزارشش را در مورد مبارزه با فساد زیر نام "مبارزه افغانستان علیه فساد؛ از استراتیژی‌ تا تطبیق" امروز نشر کرد.

بر بنیاد این گزارش، حکومت وحدت ملی، در بخش مبارزه با فساد، پیشرفت‌هایی داشته است؛ اما هنوز هم این پدیده مانع اساسی فراراه صلح و رفاه دایمی در افغانستان هست.

یوناما از "تجدید تلاش‌ها" در اجندای اصلاحی افغانستان در برابر فساد حمایت کرد و گفت که راهبرد جدید در برابر فساد و تطبیق چندین ابتکار در یک برنامه گسترده مبارزه با فساد نشان‌دهنده‌ی تعهد افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری است.

تدامیچی یاماموتو نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان، هنگام نشر این گزارش گفت: "در حالی که افغانستان پیشرفت‌های قابل ملاحظه و توجه در مبارزه با فساد داشته است، هنوز هم کارهایی برای تکمیل تهیه راهبرد تازه اصلاحات و قوانینی برای آوردن فواید محسوس برای افغان‌هایی که از اثرات فساد آسیب می‌بینند، باید انجام شود".

آقای یاماموتو تأکید کرد که ملل متحد به حمایت قاطع خود از تجدید تلاش‌های افغانستان برای مبارزه با فساد ادامه می‌دهد. 

به گفته‌ی وی، ملل متحد از اصلاحات جدید کمیسیون خدمات ملکی که در مدت کوتاهی به میان آمده است و همچنان افزایش فعالیت‌های مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، در تعقیب و صدور حکم در قضایای پیچیده‌ی فساد، ترغیب شده است.

آقای یاماموتو، تأکید کرد که تمام نهادهای افغان در کنار بخش‌های جامعه، در امر مبارزه با فساد برای ایجاد یک‌پارچگی، حساب‌دهی و شفافیت در کشور با اجندای بلند مدت، باید سهیم شوند.

بر بنیاد گزارش یوناما، با وجود تلاش‌های دولت در برابر فساد و اصلاحات حقوقی و پالیسی که صورت گرفته است، فساد هنوز به عنوان مانع اساسی فراراه صلح و رفاه دراز مدت افغانستان باقی مانده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>