استاد اورنگ: امروز جنبه‌های زیباشناسی خط مطرح است

| 14 May 2018, 13:19

نمایشگاه خطاطی زیر نام "کِلک خیال" با ۳۰ اثر خطاطی استا علی‌بابا اورنگ، در کابل برگزار شده است.

آقای اورنگ، به کابل مانیتور می‌گوید که با پیشرفت فن‌آوری دیجیتال، خطاطی و خط، به هیچ صورت جایگاه سنتی و کاربردی خود را ندارد؛ بلکه اکنون "خط" بیشتر از بُعد زیباشناسی و نمایشگاهی مطرح می‌گردد.

او می‌گوید: "هنرمندان خطاط می‌توانند با درک این ویژه‌گی آثار خود را خلق کنند و بتوانند حد اقل جایگاه و پایگاهی برای خود در عرصه هنر خطاطی و حرفی برای مخاطبان خود داشته باشند".

آقای اورنگ، می‌گوید که خط در جایگاه سُنتی خود، در اختیار یک متن و محتوا است "خطاط دیروز کار چاپ امروز را می‌کرد"؛ اما اکنون خطاطان می‌توانند به دور از جایگاه سنتی خط، آثاری خلق کنند که برای مخاطب پدیده‌ای را القا کند.

او خودش، چندین تابلو تنها با حرف "الف" دارد که هر کدام بیان‌گر یک موضوع خاص است، یکی آن، مهاجرت از میهن را بیان می‌کند، دیگری مراسم تشییع جنازه را بازگو کرده است و تابلوی سومی نیز، استواری و پایداری شهروندان کشور را تداعی می‌کند.

به گفته‌ی وی، آموختن هنر خطاطی ریاضت و سخت‌کوشی می‌طلبد؛ اما با توجه به روند پیشرفت فن‌آوری، کم‌تر افراد این سختی را قبول می‌کنند و این هنر را فرا می‌گیرند.

استاد اورنگ می‌افزاید: "آدمای امروز بیشتر درگیر معامله‌ی پایاپای است، خطاطی نسبت به دیگر هنرها کمی کسب مهارتش سخته، به همین خاطر انسان امروز، جوان و نوجوان امروز، و عوامل دیگر را هم که در نظر بگیریم، چیزهایی که از بیرون وارد افغانستان شده، کم‌تر آدما تن می‌دهند به این سختی...".

قرار است که نمایشگاه آثار هنری استاد اورنگ، در ولایت‌های غزنی، مزارشریف، بامیان و هرات نیز برگزار شود. 

همچنان، آقای اورنگ، می‌گوید که ۱۲۸ آثار وی در کتابی زیر نام "کِلک خیال" به روز سه شنبه رونمایی خواهد شد.

این کتاب هنری، به گفته‌ی وی، اولین اثری در بخش هنرهای تجسمی خطاطی است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>