ثبت‌نام رای‌دهنده‌گان تمدید شد

| 10 May 2018, 15:02

کمیسیون مستقل انتخابات دور نخست ثبت‌نام ‌رای‌دهنده‌گان را برای مدت یک ماه دیگر تمدید کرد.

مرحله نخست ثبت‌نام رای‌دهنده‌گان در 25 حمل آغاز شد، اما به دلیل عدم آگاهی دهی پیش از آغاز این برنامه، کمیسیون مستقل انتخابات با انتقادات تندی مواجه شد.

نهادهای مدنی کمیسیون مستقل انتخابات را متهم کردند به دلیل عدم آگاهی دهی کافی، شماری زیادی از شهروندان کشور نمی‌دانند که ثبت‌نام آغاز شده و این روند چگونه پیش برده می‌شود.

عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات امروز در یک نشست خبری در کابل گفت: "ثبت نام رای دهنده‌گان مدت آن تمدید می‌شود تا به مردم فرصت داده شود تا مطابق حقی که قانون داده ثبت‌نام کننده و از حق رای دهی محروم نشوند."

وی دلیل تمدید این روند را خواست مکرر احزاب سیاسی و نهادهای مدنی عنوان کرد.

به گفته رییس کمیسیون مستقل انتخابات دور دوم ثبت‌نام رای‌دهنده‌گان در ولسوالی‌ها و قریه‌ها به تاریخ 25 ماه جاری آغاز خواهد شد که در مرحله نخست در ولسوالی‌ها و در مرحله دوم در قریه‌ها راه‌اندازی خواهد شد.

هشدار از کمپاین پیش از وقت

رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که برخی از نامزدان احتمالی قبل از رسیدن مرحله قانونی مبارزات انتخابات، مبارزات شان را آغاز کرده اند.

او گفت که بربنیاد قانون، برای مبارزات انتخاباتی زمان مشخص تعیین شده است و هرگونه مبارزات انتخاباتی قبل از این تاریخ جواز نداشته و حتا سبب محروم شدن شان از نامزدی خواهد شد.

در حالی‌که شماری از باشنده‌گان کشور و فعالان مدنی نصب استیکر در شناس‌نامه‌ها را برای آن شمار از باشنده‌گان کشور که ولایات سفر می‌کنند خطرساز عنوان کرده بودند، رییس کمیسیون مستقل انتخابات نیز آن را مشکل عمده خواند.

به گفته وی برای پیداکردن راه‌حل برای این چالش، کارمندان تخنیکی کمیسیون انتخابات، با مشاورانش و متخصص اداره احصاییه مرکرکزی کار می‌کنند.

بربنیاد آمار کمیسیون مستقل انتخابات، تاکنون یک میلیون و 500 هزار و 800 و 48 نفر ثبت نام کردهاند ک بیش از یک صد 40 هزار آن از اقلیت هندوباورهای کشور می‌باشند.
لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>