آلوده‌گی هوا سالانه جان هفت میلیون نفر را می‌گیرد

| 2 May 2018, 16:28

سازمان صحی جهانی (WHO) در یک گزارش تازه گفته است که آلوده‌گی هوا سالانه جان هفت میلیون نفر را در سراسر جهان می‌گیرد.

در این گزارش که امروز نشر شده است آمده است که 9 تن از هر 10 نفر هوایی را که تنفس می‌کنند، آلوده است و میزان بالایی از مواد آلاینده مانند سولفات، نیترات و دود دارد.

بربنیاد ارزیابی سازمان صحی جهان، این ذرات سمی، عامل یک چهارم همه موارد مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی و سکته های مغزی بزرگ‌سالان می باشند.

سازمان صحی جهان گفته است که۳۰ درصد از همه موارد سرطان شش و بیماری های مزمن شش به آلوده‌گی هوا نسبت داده می‌شود.

در این گزارش آمده است که بیش از ۹۰درصد از موارد مرگ‌ومیر ناشی از آلوده‌گی هوا در آسیا یا افریقا و در کشورهای فقیرکه میزان درآمد پایین دارند، رخ می‌دهد.

در این گزارش در کنار آلوده‌گی بیرونی، در این گزارش آلوده‌گی‌های داخل منزل را نیز نگران کننده خوانده است.

بربنیاد گزارش سازمان صحی جهان، 40درصد مردم در جهان برای گرم کردن، پختن غذا و روشن کردن منزل شان از تیل و چوب استفاده می‌کنند که سبب آلوده‌شدن هوای داخل منزل می‌شود.

افغانستان نیز یکی از کشورهای است که در فصل زمستان اکثر مردم از چوب و ذغال سنگ استفاده می‌کنند و در این فصل آلوده‌گی هوا به خصوص در شهرها به بلندترین میزان آن می‌رسد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>