نخستین کنفرانس اثرات آلودگی بر صحت در کابل برگزار شد

| 24 April 2018, 06:01

این نشست دو روزه را اداره ملی حفاظت محیط زیست به هدف کاهش آلوده‌گی هوا و با اشتراک اعضای کابینه، نماینده‌گان مجلس، علما و استادان دانشگاه‌ها امروز برگزار کرد.

افزایش آلوده‌گی هوا، آب و خاک از نگرانی‌های عمده بود که در این نشست سخنرانان از آن به عنوان یکی از عوامل عمده بیماری‌ها در کشور یاد کردند.

شاه زمان میوندی رییس اداره ملی حفاظت محیط از افزایش آلوده‌گی‌های آب، هوا و خاک شهرها به خصوص شهر کابل ابراز نگرانی کرد.

او گفت که این آلودگی‌ها صحت شهروندان کشور متاثر کرده و به بیماری‌های مختلف دچار می‌کند.

میوندی هدف از برگزاری این نشست را بر تطبیق و عملی کردن راه‌کارهای و استفاده از مشوره‌های علما، دانشمندان و متخصصان محیط زیست عنوان کرد.

او گفت: "ارزیابی‌های انجام شده از هوای کابل نشان می‌دهد که مقدار ذرات معلق در فضای کابل به 400 الی 500 میلی مایکرون در هر متر مکعب می‌رسد که این مساله نگران کننده است".

رییس اداره ملی حفاظت محیط زیست افزود که بربنیاد استندرد زیست محیطی در هر مترمکعب فضای زیستی از 150  تا 170 میلی مایکرون ذرات معلق در فضا موجود می‌باشد، که محیط زیست فعلی کابل در مقایسه با آن نگران کننده است.

کاهش ذخایر آبی

شاه زمان میوندی گفت که در جریان سال‌های اخیر 30 درصد یخچال‌های کشور ذوب شده و بر میزان بارنده‌گی و سرازیر شدن آب در دریاها تاثیر عمیق برجای گذاشته است.

اوافزود که هم‌اکنون آب اکثر دریاهای افغانستان روبه کاهش است که این مساله مستقیم از ذوب روز افزون یخچال‌های کوهستانی ناشی می‌شود.

نجیب آقا فهیم وزیر دولت درامور حوادث طبیعی نیز از افزایش آلودگی‌های محیط زیست و کاهش منابع آبی در کشور نگرانی کرد.

او گفت: " 80 درصد آب‌های کشور ما آلوده شده است. خشک‌سالی‌ها در این اواخر در اکثر ولایت کشور بع وقوع پیوسته و این چالش‌ها نه تنها در افغانستان بلکه کشورهای همسایه، شرق میانه و شمال افریقا را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است."

فهیم از مردم خواست تا در حفظ محیط زیست و کاهش آلوده‌گی ها دست به دست هم دهند و صحت و سلامتی شان را حفظ کنند.

در این نشست پیام ویدیویی رولا غنی بانوی نخست کشور نیز نشر شد که در آن با اشاره به اهمیت محیط زیست از مردم خواسته شده بود تا در مصرف آب دقت کنند.


لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>