پرونده‌های غصب ۲۶هزار جریب زمین به نفع دولت فیصله شده است

| 23 April 2018, 17:35

وزارت عدلیه می‌گوید که غصب زمین یکی از چالش‌های عمده فراراه حکومت است؛ اما با آنهم برخی کارهایی را در این راستا انجام داده است.

امان ریاضت، سخنگوی این وزارت می‌گوید که وزارت عدلیه از سال گذشته‌ی خورشیدی تا اکنون توانسته است که از پرونده‌های هزاران جریب زمین دولتی، در دادگاه‌های کشور مؤفقانه دفاع کند و قضایا را به نفع دولت به پایان برساند.

او می‌افزاید: "وزارت عدلیه در یک سال گذشته از غصب ۲۶هزار جریب زمین دفاع کرده است، پس از تلاش‌های وزارت عدلیه و ارایۀ دلایل مستند و قانونی از سوی اداره‌های دولتی، این زمین‌ها و اموال به اساس فیصلۀ نهایی دادگاه، به نفع دولت فیصله شده است".

به گفته‌ی وی، هزاران جریب زمین نیز در ولایت‌ها غصب شده بود که پس از بررسی، دوباره به دست حکومت افتاد.

آقای ریاضت، به عنوان نمونه از بلخ یاد می‌کند و می‌گوید که تنها در این ولایت شمالی، ۵۲هزار و ۹۰۰ جریب زمین دولتی غصب‌شده، دوباره به حکومت سپرده شده است.

او آماری در مورد زمین‌های غصب‌شده و اسامی غاصبان زمین معلومات نمی‌دهد؛ اما اداره اراضی کشور می‌گوید که ۱۹هزار غاصب زمین به دادستانی معرفی شده اند.

بر بنیاد آمار اداره اراضی، ۱.۶ میلیون جریب زمین دولتی در سراسر کشور غصب شده است.

این اداره در طرحی که برای پس‌گیری زمین‌های دولتی، عامه و شخصی تدوین کرده است؛ سران و بزرگان قومی، پولدارانی که از طریق فعالیت‌های غیرقانونی پولدار شده اند، برخی شهرداری‌ها، شماری از افسران ارتش و پولیس، همچنان شماری از مقام‌های دولتی را غاصبان زمین نام می‌برد.

وزارت عدلیه، همچنان از آغاز سال ۱۳۹۶ تا اکنون، از غصب ۳۶ دوکان، ۷  حویلی، یک آپارتمان و تصرف بیش از ۱۷۱ میلیون افغانی، حدود یک میلیون دالر امریکایی و ۱۳ هزار یورو، در پیشگاه دادگاه دفاع کرده است.

وزارت عدلیه به منظور شدت‌بخشیدن به رسیده‌گی به پرونده‌های غصب زمین، کشاندن غاصبان به پیشگاه عدالت، دادگاه اختصاصی جلوگیری از غصب زمین و املاک دولتی را ایجاد کرده و شمار دادستانان را افزایش داده است.

آقای ریاضت، می‌گوید: "وزارت عدلیه پلان عمل بهبود اداره‌های قضایای دولت و حقوق را نهایی ساخته و اکنون در حال تطبیق است."

به گفته‌ی وی، با ایجاد دادگاه اختصاصی جلوگیری از غصب زمین وافزایش تعداد دادستانان، دفاع از املاک عامه، روند رسیده‌گی به قضایای غصب زمین، نیز بیشتر شده است. 

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>