کشف مواد مخدر به ارزش ۱۲.۶ میلیون دالر در هلمند

| 23 April 2018, 16:31

نیروهای کوماندو به کمک قوای هوایی عملیاتی ویژه را شب‌هنگام بر تأسیسات تولید مواد مخدر در ولایت هلمند انجام داده اند که در نتیجه به ارزش ۱۲.۶ میلیون دالر مواد مخدر را به دست آورده اند.

دفتر رسانه‌یی مأموریت حمایت قاطع در چوکات ناتو در گزارشی می‌گوید که این عملیات، به تاریخ یازدهم و دوازدهم ماه آپریل انجام شده است.

به گفته‌ی منبع، این بزرگ‌ترین ضربه به منبع درآمد مالی طالبان است که در ولایت هلمند وارد شده است.

گزارش می‌گوید که این مرکز شامل ۱۲۰ بیرل ۵۵ گالنی سوخت تریاک خام، چهار بشکه هرویین خالص، ۱۵۰ بسته‌ی ۶۰ کیلوگرامی پودر ساخت مورفین، ۲۵ کیسه‌ی پنج کیلویی هرویین قهوه‌یی، ۲۵ کیسه‌ی ۵۰ کیلویی فراورده‌های تریاک و هیرویین و تجهیزات مختلف تولید مواد مخدر را در بر می‌گیرد.

همچنان در جریان این عملیات شبانه، پنج جنگجوی طالبان بازداشت شده اند.

جنرال جان نیکولسن، فرمانده عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان گفته است: "عملیاتهایی مانند این، که در یک سال گذشته رخ نداده است، توانایی‌های فزاینده‌ی از کوماندوهای افغان را نشان می‌دهد، این موفقیت نشان افزایش فشار نظامی بر طالبان را نشان می‌دهد، آنها نمی‌توانند برنده شوند".

پیش از این، قول اردوی نیروهای ویژه گفته بود که این نیروها بر یک مرکز تولید مواد مخدر در ولسوالی مارجه‌ی هلمند عملیاتی را انجام دادند که در نتیجه نُه‌هزار کیلوگرام تریاک، یک‌هزار و ۲۵۰ کیلو گرام پودر ترياک و ۱۵ بوری مواد مخلوط ‌شده‌ی تریاک آتش زده شده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>