افغانستان امکانات کافی برای رسیده‌گیِ به مهاجرین ندارد

| 23 April 2018, 15:33

مقام‌های افغان گفته اند که حکومت برای رسیده‌گی به وضعیت برگشت‌کننده‌گان در اختیار ندارند و در این راستا کمک‌های جهانی نیاز است.

زلمی ویسا، والی کندهار امروز با خانم فتحه عبدالله، نماینده‌ی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، دیدار و در مورد مسأله مهاجرین گفتگو کرده است.

دفتر والی کندهار، به نقل از آقای ویسا نگاشته است که برگشت مهاجرین، پروسه‌ی بزرگ فراراه حکومت افغانستان است که تمرکز آن بیشتر در ولایات کندهار و ننگرهار است.

آقای ویسا در این دیدار گفته است: "حکومت افغانستان به یک‌باره‌گی برای شمار زیاد این مهاجرین در هر بخش امکانات ندارد؛ اما برنامه‌ریزی صورت گرفته و دولت تلاش می‌کند که مهاجرین با عزت به میهن شان برگردند".

آقای ویسا، با توجه به نبود امکانات برای رسیده‌گی به تمام برگشت‌کننده‌گان گفته است که در این بخش، همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین نیاز است.

او تأکید کرده است که تعهدات نباید به روی کاغذ باقی بمانند؛ بلکه آن تعهداتی که با حکومت افغانستان صورت می‌گیرد، باید در عمل پیاده شود.

خانم فتحه عبدالله، نماینده‌ی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، تعهد کرده است که برنامه‌های طرح‌ریزی‌ شده‌ی شان را در عمل پیاد خواهند کرد.

او گفته است که برای رسیده‌گی به وضعیت مهاجرین، با حکومت افغانستان همکاری می‌کنند و تا اندازه‌ی توان، اکثر مشکلات را در این بخش حل خواهند کرد.

خانم عبدالله، همچنان از گفتگو روی موضوع مهاجرین افغان در پاکستان، با مقام‌های آن کشور نیز خبر داده است. 

این در حالی است که بر اساس آمار وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان، قرار است که امسال آمار برگشت‌کننده‌گان به بیش از یک میلیون برسد.

این وزارت تخمین می‌کند که در سال جاری ۷۰۰هزار مهاجر افغان از پاکستان و بیش از ۳۰۰هزار تن نیز از ایران برخواهند گشت.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>