داکتر عبدالله ثبت نام رای‌دهنده‌گان رای قناعت بخش ندانست

| 21 April 2018, 16:52

داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور می‌گوید که کامیابی انتخابات بستگی به کامیابی روند ثبت‌نام رای‌دهنده‌گان دارد.

عبدالله که امروز در نشست اضطراری شورای وزیران صحبت می‌کرد گفت در صورت شکست روند ثبت نام رای‌دهندگان در افغانستان وضعیت سیاسی با چالش روبرو خواهد شد.

رییس اجرایی میزان ثبت‌نام رای‌دهنده‌گان را قناعت بخش ندانسته گفت: "به هر دلیلی که بوده متاسفانه آگاهی عمومی در قسمت ثبت‌نام رای‌دهنده‌گان کمتر بوده است."

او با تاکید بر اهمیت ثبت‌نام رای‌دهنده‌گان گفت: کامیابی انتخابات افغانستان هر چهار انتخابات مربوط به همین پروسه است و اگر این پروسه کامیاب نشود وضعیت سیاسی با چالش روبرو خواهد شد."

در حالی‌که مسوولان در کمیسیون مستقل انتخابات امنیت مراکز ثبت نام رای‌دهنده‌گان را یک چالش می‌دانند، اما داکتر عبدالله از عمل‌کرد نهادهای امنیتی برای تامین امنیت مراکز ثبت‌نام رای‌دهنده‌گان سپاس‌گذاری کرد.

این در حالیست که بربنیاد آمار کمیسیون مستقل انتخابات، در یک هفته گذشته 189هزار تن در کشور برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده اند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>