والی نیمروز از مردم خواست در حفظ محیط‌زیست کوشا باشند

| 14 April 2018, 13:44

در نخستین روز کمپاین تنظیف شهر که از سوی شهرداری زرنج در ولایت نیمروز راه‌اندازی شده است، امروز پاک‌کاری شهر با حضور مقامات دولتی آغاز گردید.

در این برنامه، والی، شهردار، اعضای شورای ولایتی و برخی از مقامات محلی حضور داشتند.

محمد سمیع والی نیمروز پاکی و صفایی را جزء از ایمان دانسته و از مردم نیمروز خواست تا در پاکی و صفایی شهر و محیط زیست خود کوشا باشند.

او حفظ محیط زیست و محیط پاک را در سلامت انساها مهم خوانده و از مردم خواست در حفظ پاکی و صفایی شهر خود سهیم باشند.

والی نیمروز هم‌چنان از قیر ریزی 5 کیلومتر سرک توسط شهرداری زرنج در سال روان خبر داد و از مردم خواست تا محصول صفایی شان به خاطر ارایه بهتر خدمات بپردازند.

نورالرحمان هوتک شهردار زرنج نیز ارایه خدمات رایگان را وابسته به تحویل پول صفایی دانسته و از مردم خواست تا در پاکی و صفایی شهر سهم بگیرند.

کمپاین تنظیف شهر که از سوی شهرداری زرنج راه‌اندازی شده است از امروز تا 2 ثور ادامه خواهد داشت.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>