۱۸ تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر دادگاهی شدند

| 10 April 2018, 12:44

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مُسکرات و مواد مخدر، می‌گوید که در جریان هفت روز گذشته، دادگاه ابتدایی و استیناف مبارزه با مُسکرات و مواد مخدر این مرکز ۱۸ تن را محاکمه کرده اند.

بر بنیاد معلومات این مرکز، دادگاه ابتدایی مبارزه با مُسکرات و مواد مخدر هفت تن را در جلسه‌های علنی از دو تا پنج سال زندان محکوم کرده است.

یک خانم نیز در بین این محکومان شامل است.

خبرنامه‌ای مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مُسکرات و مواد مخدر می‌گوید: "همچنان طی این مدت ۱۱ تن از جانب محکمه استیناف مبارزه با جرایم مواد مخدر و مسکرات طی جلسات علنی استینافی به حبس‌های مختلف تنفیذی محکوم به مجازات شده اند".

مدت محکومیت این یازده تن روشن گفته نشده است.

همچنان، این مرکز می‌گوید که پولیس  ۱۵ تن به شمول یک خانم را، به ظن جرایم قاچاق مواد مخدر در ۱۴ قضیه از ولایت‌های کابل، ننگرهار و پولیس مختلف گرفتار شده اند.

خبرنامه‌ می‌گوید که مظنونان با پرونده‌های شان به منظور پیگرد عدلی و قضایی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مُسکرات و مواد مخدر فرستاده شده اند.

منبع می‌افزاید که یازده تن از افراد بازداشت‌شده می‌خواستند که هیرویین، تریاک و چرس را از فرودگاه کابل (فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی) به هند و عربستان سعودی انتقال دهند.

بر بنیاد معلومات، پولیس از نزد این افراد شش کیلوگرام هیرویین، ۲۲۹ کیلوگرام چرس، هفت گرام تریاک را به دست آورده است.

همچنان، پولیس سه‌هزار و ۵۰۰ افغانی، ۶۰۰ دالر امریکایی، ۱۸هزار روپیه پاکستانی، ۵۳هزار روپیه هندی، شش‌هزار و ۱۰۰ درهم امارات، ۲۵۰ ریال سعودی، ۱۶ سیت تیلفون همراه و دو وسیله‌ی نقلیه این افراد را ضبط کرده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>