رییس جمهور چندین پروژه را در خوست افتتاح کرد

| 9 April 2018, 10:59

رییس جمهور غنی، بامداد دوشنبه با برخی وزیران کابینه به منظور افتتاح چندین پروژه و دیدار با بزرگان و نماینده‌گان خوست به آن ولایت رفت.

ارگ می‌گوید که رییس جمهور در این سفر، نخست خط پرواز فرودگاه خوست را افتتاح کرد و سنگ تهداب سیستم رادار، ساختمان آتش‌نشانی و سرک‌های داخلی این فرودگاه را گذاشت.

خبرنامه‌ای ارگ می‌افزاید: "خط رنوی (خط پرواز) میدان هوایی خوست که دوهزار و ۶۶۴ متر طول و ۴۵ متر عرض دارد، کار ساخت آن بیش از ۷۲۹ میلیون افغانی هزینه برداشت".

رییس جمهور غنی، همچنان سنگ تهداب پروژه شبکه توزیع برق ولایت خوست را گذاشت که به گفته‌ای ارگ اين پروژه با هزينه‌ی ۱۲.۷ ميليون دالر تا دو سال آینده تکميل خواهد گردید.

قرار است که از این شبکه برق برای ۱۳هزار مشترک برق دایمی تامین گردد.

رییس جمهور غنی در جریان این سفر با علما، بزرگان و متنفذین قومی، وکلای شورای ولایتی، ولسوالان، استادان و آموزگاران، زنان، جوانان، تاجران، صنعت‌کاران و فعالان جامعه مدنی به صورت جداگانه دیدار و گفتگو خواهد کرد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>