وزیران داخله‌ی افغانستان و ترکیه در مورد پناهجویان غیرقانونی افغان صحبت می‌کنند

| 8 April 2018, 16:22

بنعلی یلدریم، نخست‌وزیر ترکیه روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در مورد موضوع پناهجویان افغان در آن کشور، وزیران داخله‌ی دو کشور صحبت می‌کنند و تأکید کرد که کشورش در قبال موضوع مهاجرت هزینه‌ی سنگین پرداخته است.

او در پاسخ به پرسش خبرنگاران در کابل در مورد اخراج نزدیک به ۶۰۰ پناهجوی افغان از ترکیه گفت که مهاجرت‌های غیرقانونی، تهدیدهای دهشت‌افگنی را در پی دارد.

به باور وی، با توجه به پیامد دهشت‌افگنی مهاجرت‌های غیرقانونی، این مسأله خود یک نگرانی شمرده می‌شود.

آقای یلدریم، تأکید کرد که مقام‌های مسوول دو کشور در این راستا نهایت تلاش می‌کنند که بهترین گزینه را برای پناهجویان افغان گزینش کنند.

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور نیز گفت که دو کشور باید مشکلات یکدیگر را در بخش مهاجرت‌های غیرقانونی درک کنند.

آقای عبدالله، نیز گفت که هیچ تغییری در بخش برگشت داوطلبانه‌ی پناهجویان افغان از ترکیه به میان نیامده است.

رییس اجرایی گفت که جریان برگشت پناهجویان افغان که در سرحدات ایران با ترکیه و ترکیه با یونان گیر افتاده اند، به صورت معمول جریان دارد.

او افزود "روزانه اینها (پناهجویان افغان) مراجعه می‌کنند به سفارت و کنسولگری افغانستان، یا نماینده‌های سفارت و کنسولگری در نقاط سرحدی، و تقاضای برگه بازگشت را می‌کنند و کشور ترکیه هم زمینه‌ی بازگشت اینها را مساعد می‌سازد".

ترکیه یکی از کشورهایی است که بیشتر مهاجرین افغان از طریق آن می‌خواهند به اروپا برسند. بر اساس ارقامی که نخست‌وزیر آن کشور امروز به رسانه‌ها گفت، در جریان دو سال گذشته بیش از ۱۵۰ هزار مهاجر غیرقانونی وارد ترکیه شده اند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>