یک حمله‌کننده انتحاری در گردیز بازداشت شد

| 5 April 2018, 13:21

سربازان قطعات خاص امنیت ملی، یک حمله‌کننده انتحاری را در یک عملیات از شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا بازداشت کرده است.

امنیت ملی در یک خبرنامه گفته است که این حمله کننده‌انتحاری مربوط به شبکه حقانی بوده و پیش از انجام رسیدن به هدف و انجام اجرای حمله انتحاری بازداشت شده است.

در خبرنامه آمده است که فرد بازداشت شده اعتراف نموده که آموزش‌های نظامی و استفاده از جنگ‌افزارهای مختلف را در آن‌سوی خط فرضی دیورند در منطقه «تل» فراگرفته و به دستور شبکه حقانی قصد انجام حمله انتحاری و انفجاری را در شهر گردیز داشته است.

مسوولیت اکثر حملات انتحاری و پیچیده را شبکه حقانی به عهده گرفته و یا حکومت افغانستان این شبکه را مسوول معرفی کرده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>