یک شبکه دزدان مسلح در جوزجان بازداشت شد

| 4 April 2018, 15:34

سربازان قطعات خاص امنیت ملی یک شبکه هفت نفری دزدان مسلح را حین سرقت مسلحانه از ولسوالی آقچه ولایت جوزجان بازداشت کرد.

بربنیاد یک خبرنامه ریاست امنیت ملی، این دزدان مسلح در مسیر شاهراه نمبریک شبرغان – مزار شریف مصروف دزدی‌های مسلحانه، آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و آزار و اذیت مسافرین بودند.

در خبرنامه آمده است که این افراد شب‌هنگام در حالی‌که با استفاده از تاریکی شب در ساحه خانقاه عربیه  ولسوالی آقچه ولایت جوزجان، مسیر سرک عمومی را مسدود نموده و می‌خواستند 15 سیت مبایل و یک مقدار اجناس قیمتی را از نزد مسافرین بربایند، بازداشت گردیده اند.

هم‌چنان در خبرنامه گفته شده که از نزد این افراد یک راکت انداز، چهار میل کلاشینکوف، دو میل سلاح چهل تکه، یک میل تفنگچه و دو قبضه بمب دستی بازداشت نیز به دست آمده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>