نُه قاچاق‌بر هیرویین در فرودگاه کابل بازداشت شدند

| 1 April 2018, 12:04

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مُسکرات و مواد مخدر می‌گوید که در جریان هفته‌ی گذشته، ۳۴ تن در پیوند به ۲۴ قضیه قاچاق مواد مخدر در ده ولایت بازداشت شده اند.

یک خانم و یک شهروند ایران نیز در بین بازداشت‌شده‌گان هستند.

بر بنیاد خبرنامه‌ای این مرکز، نُه قاچاق‌بر هیرویین نیز شامل این افراد اند که قصد داشتند هیرویین را از فرودگاه کابل (فروگاه بین‌المللی حامد کرزی) به شهر دهلی هند منتقل سازند.

این مرکز می‌گوید: "این افراد از ولایات کابل، جوزجان، کندز، نیمروز، بغلان، تخار، بدخشان، هلمند، هرات و ننگرهار توسط پولیس بازداشت شده اند".

متهمان، با پرونده‌های نسبتی شان برای پیگرد عدلی و قضایی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مُسکرات و مواد مخدر فرستاده شده اند.

کشف و ضبط بیش از ۱۳۸ کیلوگرام هیرویین، ۴۵۸ کیلوگرام تریاک،۵۴۱ کیلوگرام چرس، ۱۸۸ لیتر تیزاب، ۴۹۴ لیتر مشروبات الکولی، پنج‌هزار افغانی، سه‌هزار و ۹۸۰ دالر امریکایی، ۱۶هزار روپیه‌ی پاکستانی، ۵۰هزار روپیه‌ی هندی ۶۱۶هزار تومان ایرانی، از نزد قاچاق‌بران آماری اند که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مُسکرات و مواد مخدر می‌دهد.

همچنان ۳۸ سیت تیلفون همراه و۱۱عراده وسایط نقلیه از نزد افراد متهم به قاچاق مواد مخدر نیز به دست آمده است.

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مُسکرات و مواد مخدر همچنان می‌گوید که چهار قاچاق‌بر در جلسه‌های علنی به زمان‌های مختلف به حبس محکوم شده اند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>