برای ثبت نام رای‌دهنده‌گان ۱۲هزار کارمند استخدام می‌شوند

| 25 March 2018, 16:06

کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرد که روند ثبت نام رای‌دهندگان در ۲۵ حمل سال جاری آغاز می‌شود و برای ثبت نام رای‌دهنده‌گان ۱۲هزار کارمند استخدام خواهند کرد.

گلاجان عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که ثبت نام رای‌دهنده‌گان با استفاده از تذکره‌های ورقی انجام خواهد شد.

به گفته صیاد ثبت نام رای‌دهندگان نخست از مراکز ولایات آغاز خواهد شد و سپس به ولسوالی گسترش می‌یابد.

او افزود که که ثبت نام رای‌دهندگان بیش از ۲۸ میلیون دالر هزینه نیاز دارد و افرادی که در هر حوزه‌ که ثبت نام می‌کند، در همان حوزه می‌تواند رای بدهند.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که به زودی تقسیم اوقات زمانی جدید روند انتخابات را اعلام خواهند کرد.

پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات تاریخ ۱۶ سرطان سال روان را روز برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی هااعلام کرده بود، اما به دلیل کندی اقدامات در این راستا، احتمالا انتخابات با سه ماه تعویق برگزار خواهد شد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>