هشت مظنون به قاچاق مواد مخدر بازداشت و 19 تن محکمه شدند

| 20 March 2018, 14:21

بربنیاد معلومات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، در جریان هفت روز اخیر8 منظون به جرایم قاچاق مواد مخدر در ارتباط به 10 پرونده بازداشت شده است.

در یک خبرنامه‌ی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و موادمخدر که به کابل مانیتور رسیده آمده است که پولیس مبارزه با مواد مخدر پس از بازداشت این مظنونان، آنان را با پرونده‌های‌شان به این مرکز معرفی کرده است.

بربنیاد خبرنامه، در جریان هفت روز اخیر بیش از ۳کیلوگرام هیرویین، ۹۴کیلوگرام تریاک، ۱۲۲۹کیلوگرام چرس، ۵۶۰۰۰ افغانی، ۱۸۰۰ دالرامریکایی، ۱۱سیت تیلفون همراه، یک میل اسلحه همراه با۱۴فیرمرمی و۴عراده وسایط نقلیه مختلف النوع از نزد قاچاقبران مواد مخدرکشف و به دست آمده است.

در خبرنامه آمده است که در یک مورد، پولیس ۴ تن را که قصد انتقال بیش از۲کیلوگرام هیروئین از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به هند را داشتند بازداشت کرده است.

هم‌چنان در خبرنامه آمده است دادگاه ابتدایی این مرکز 9 قاچاقبر مواد مخدر را به یک الی 16 سال زندان و دادگاه استیناف مرکز ۱۰ تن را به حبس‌های تنفیذی مختلف به مجازات محکوم کرده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>