کاهش بی سابقه بارش برف در افغانستان

| 20 March 2018, 13:11

میزان بارنده‌گی برف در زمستان امسال نسبت به سال گذشته کاهش داشته و این در فصل تابستان باعث کاهش آب در افغانستان خواهد شد.

بربنیاد یک گزارش سازمان فضایی و هوانوردی امریکا "ناسا"، میزان بارنده‌گی در افغانستان از سال 2001 به این سو، امسال در پایین‌ترین سطح قرار دارد.

در این گزارش میزان بارنده‌گی برف افغانستان در ماه فبروری 2017 و 2018 مقایسه شده است.

یمی مک‌نالی یک محقق در ناسا گفته است در حالی که هوا رو به گرم شدن می رود و بارش باران نیز آغاز شده است، اما این بارند‌ه‌گی برای ذخایر آبی افغانستان زیاد موثر نیست.

به گفته این محق ناسا، به دلیل عدم ذخیره شدن برف در ذخیره‌گاه‌های افغانستان، در فصل تابستان کشاورزان با کم‌بود آب مواجه خواهند شد.

در این گزارش آمده است که درجه هوای افغانستان نیز امسال نسبت به زمستان‌های گذشته گرم‌تر بود.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>