هفت باشنده قره‌باغ غزنی آزاد شدند

| 17 March 2018, 13:59

دو باشنده قریه شیرآباد و پنج باشنده قریه نیخته ولسوالی قره‌باغ غزنی امروز از بند رباینده‌گان آزاد شدند.

عارف نوری، سخنگوی والی غزنی گفته است که پنج تن از باشنده قریۀ نیخته ولسوالی قره‌باغ، شش ماه قبل توسط مخالفین مسلح ربوده شده بودند و در ولسوالی ناوه نگهداری می‌شدند.

او گفته است دو باشنده دیگر قریۀ شیرآباد ولسوالی قره‌باغ نیز که دو هفته قبل ربوده شده بودند، از نزد رباینده‌گان آزاد شده و به خانواده‌های‌شان سپرده شده است.

این دو تن دو هفته پیش و در پی حملۀ افراد مسل بریک منزل خانه در قریۀ شیرآباد، دو تن کشته شد و دو تن دیگرشان به گروگان گرفته شده بودند.

باشنده‌گان قریه نیخته و شیرآباد ولسوالی قره‌باغ غزنی از یک سال به این سو برسرآب زراعتی باهم منازعه دارند و اخیرا این منازعه به تنش‌های بزرگی تبدیل شده است.
 

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>