پرواز برای صلح

| 16 March 2018, 17:42

پنجشنبه (24 حوت) شماری از دختران و پسران برای رسیدن به صلح و ترویج فرهنگ برابری جنسیتی در شهر کابل برنامه را تحت عنوان "پرواز برای صلح" برگزار کردند

این برنامه را کانون نسل نوین، یک نهاد جوانان برگزار کرده بود

برنامه بایسکیل رانی و کاغذپران بازی

این جوانان برنامه بایسکیل‌رانی شان را از مقابل لیسه حبیبیه آغاز کردند و تا قصر دارالامان ادامه دادند

این برنامه با به پرواز در آوردن کاغذپران‌های که در آن شعارهای صلح و برابری نوشته شده بود به پایان رسید. برگزارکننده‌گان این برنامه هدف از جمع شدن شان در قصر ویرانه دارالامان را نشان دادن این که جنگ می‌تواند قصر به این زیبایی را به مخروبه تبدیل کند، بیان کردند.

احسان الله- کابل مانیتور

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>