پنج تن به اتهام ترور نیروهای امنیتی بازداشت شدند

| 14 March 2018, 15:15

ریاست امنیت ملی می‌گوید که سربازان قطعات خاص این ریاست، در یک عملیات ویژه یک شبکه پنچ نفری تروریستی گروه طالبان را که مسوولیت تثبیت و ترور نیروهای امنیتی در شهر کابل را داشتند، شناسایی و بازداشت کردند.

بربنیادیک خبرنامه امنیت ملی که به کابل مانیتور رسیده، افراد بازداشت شده اعتراف نموده اند که توسط قاری خالد یک فرمانده گروه تروریستی طالبان در قریه کهنه خمار ولسوالی جلریز ولایت میدان وردگ،  هشت ماه قبل به گروه طالبان جذب گردیدند.

این افراد هم‌چنان اعتراف کرده اند که قاری خالد به آنان وظیفه داده بود تا نیروهای امنیتی را تثبیت و با استفاده از ماین های مقناطیسی و تفنگچه خپ‌کن‌دار از بین ببرند.

امنت ملی گفته است که این افراد عمدتا در ناحیه پنجم شهر کابل فعالیت داشتند.

طالبان در این مورد تاکنون چیزی نگفته اند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>