فیروز: شماری از شفاخانه‌های خصوصی بدون مجوز فعالیت دارند

| 13 March 2018, 16:58

داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت کشور می‌گوید که شماری از شفاخانه‌های خصوصی با حمایت زورمندان بدون جواز فعالیت دارند.

او بدون این که نامی از این شفاخانه‌ها ببرد گفت که تاکنون سه بار این شفاخانه‌ها را مسدود کرده ‌اند، اما دوباره به فعالیت آغاز کرده اند.

وزیر صحت گفت: "شفاخانه‌های که جواز ندارند خودسرانه شروع به عرضه خدمات صحی کردند، آنها مسدود شده اند؛ اما واقعیت می‌گویم که پس دوباره دو روز سه روز به همکاری یکی از زورمندان، یا خودش در منطقه زور بوده و یا به همکاری مردم، دوباره مراکز صحی خود را فعال کرده."

اما او افزود که لیست این شفاخانه‌ها را دارند و آن را به پولیس و دادستانی معرفی خواهند کرد و نام این شفاخانه‌ها را از طریق رسانه‌ها نیز اعلام خواهند کرد.

وزیرصحت هشداری به داکترانی که با دواخانه‌ها قرارداد دارند نیز داشت. به گفته وی به داکترانی که با دواخانه‌ها قرارداد دارند و از دواخانه‌ها فیصدی دریافت می‌کنند،  نخست توصیه خواهد شد، پس از آن هشدار داده خواهد شد و در مرحلۀ سوم معاینه خانه‌های شان مسدود خواهد گردید.

دواخانه‌های زنجیره‌ای

از جانب دیگر وزارت صحت کشور بربنیاد یک طرح کابینه، از ایجاد داروخانه‌های زنجیره‌ی خبرداد و شرطنامه‌‌ی داوطلبی آن را نیز امروز اعلام کرد.

داکتر فیروز گفت که بر بنیاد این طرح، 16 دواخانه‌ زنجیره‌یی در سراسر کشور ایجاد خواهد شد و هر زنجیره، شامل 500 دواخانه خواهد بود.

او گفت مسوولیت هر زنجیره به یک فرد داده می‌شود که از پس از پروسۀ داوطلبی با او قرارداد خواهد شد و افراد علاقمند می‌توانند تا سه ماه آینده پیشنهادات شان را به وزارت صحت ارایه کنند.

این در حالیست که به گفته داکتر فیروز در حال حاضر ۱۴هزار دواخانه در سراسر کشور فعالیت دارد که ۷۰ درصد دواخانه‌های مورد نیاز شهروندان کشور را تکمیل می‌کند و 4هزار دواخانۀ دیگر، یعنی ۳۰ درصد دواخانه کمبود، ایجاد خواهد شد.
لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>