سمر: محاکم صحرایی در کشور افزایش یافته است

| 10 March 2018, 14:29

کمیسیون مستقل حقوق بشر با نشر گزارش سالانه‌اش در مورد خشونت علیه زنان، از افزایش بیش از 11درصدی ثبت خشونت علیه زنان در کشور خبر داده است.

بربنیاد این گزارش، در سال 1396 خورشیدی 4340 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده است که بر 2286 نفر اعمال شده است.

این در ارقام نسبت به سال 1395 خورشیدی 11.7 درصد افزایش را نشان می‌دهد، زیرا در سال پار، حدود 2046 مورد خشونت علیه زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت شده بود.

داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز هنگام نشر این گزارش در یک نشست خبری در کابل گفت که اکثر شکایت‌های ثبت شده در کمیسیون، مربوط به شهرها می‌باشد.

در این گزارش آمار انواع خشونت علیه زنان ثبت شده است، اما داکتر سمر از افزایش محاکم صحرایی در کشور ابزار نگرانی کرد.

او گفت در سال 1396 خورشیدی 12 نفر در اثر محاکم صحرایی جان باخته اند و سه تن دیگر زخمی شده اند.

داکتر سمر افزود که کمیسیون مستقل حقوق بشر از افزایش میزان محاکم صحرانی نگران است و این نشان دهنده عدم حاکمیت قانون است.

به گفته وی از موارد تنها متهمان قضیه چاه آب در تخار دستگیر شده اند، اما بقیه متهمان این قضایا یا بیرون از کشور فرار کرده اند و یا هم به مناطق که تحت حاکمیت دولت نیست رفته اند.

پیامدها

درگزارش کمیسیون مستق حقوق بشر پیامدهای خشونت علیه زنان نیز توضیح داده شده است.

بربنیاد این گزارش پیامدهای خشونت علیه زنان سبب مشکلات روانی و روحی، بی سرنوشتی، اقدام به خودسوزی، خودکشی، ترک تحصیل، ترک منزل، ترک وظیفه، تقاضای تفریق، حراحت، حاملگی بر اثر تجاوز، رو آوردن به فحشا، قتل قربانی، مبتلا شدن قربانی به امراض جنسی، معلولیت اعضای بدن، شکستگی اعضای بدن، فرار از منزل و قاچاق قربانی می‌شود.

داکتر سمر، حاکمیت قانون را بهترین گزینه برای کاهش خشونت علیه زنان عنوان کرد و گفت که یکی از عوامل افزایش خشونت‌ها بلند رفتن آگاهی زنان  و حق خواستن شان است که در خانواده‌ها هنوز قابل پذیرش نیست.

از دیگر موارد خشونت که در این گزارش ذکر شده است، خشونت‌های فزیکی و جسمی، قتل زنان، خشونت زبانی و کلامی، خشونت جنسی و خشونت اقتصادی می‌باشد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>