در باره ما

| 11 October 2016, 14:38

ناظر کابل (کابل مانیتور) رسانه مستقل و آنلاین است که توسط گروهی از خبرنگاران جوان و مسلکی ایجاد و در وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ثبت شده است.

دیدگاه: کابل مانیتور رسانه آنلاین است که تحلیل ها، گزارش ها و خبرهای افغانستان و جهان را با روی‌‌کرد بی‌طرفانه، حرفه‌ی، دقیق و سریع را ارایه می کند.

کابل مانیتور در عملکرد خود مستقل و بی طرف بوده و در پرتو قوانین افغانستان و موازین اخلاقی خبرنگاری فعالیت می کند.