در هفت روز گذشته 11 تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر بازدداشت شده اند

| 6 March 2018, 12:11

در هفت روز گذشته پولیس 11 تن را به ظن قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده و برای پی‌گیری به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر معرفی شده اند.

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات در خبرنامه‌ی که امروز به کابل مانیتور رسیده است، گفته شش تن از این مظنونان که در قضایای جداگانه قصد قاچاق 1کیلو و 428 گرام هیرویین به هندوستان را داشتند که از میدان هوایی بین المللی حامدکرزی در کابل بازداشت شده اند.

بربنیاد خبرنامه، این مظنونان از ولایت‌های کابل، ننگرهار، هرات و پروان بازداشت شده‌ اند.

در خبرنامه آمده است که پولیس از نزد بازداشت شده‌گان بیش از16کیلوگرام هیرویین، 12کیلوگرام تریاک، 558کیلوگرام چرس، 4200دالر امریکایی، 12سیت تیلفون همراه و5عراده وسایط نقلیه مختلف النوع را کشف و ضبط کرده است.

محکومیت 9 تن

از جانب دیگر دادگاه ابتدائی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر در هفت روز گذشته ۹تن از متهمان را به ۵ الی ۱۶سال زندان محکوم کرده است.

در خبرنامه این مرکز آمده است، در این مدت دادگاه استیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر ۲ تن را به حبس مختلف تنفیذی محکوم به مجازات کرده است.

بربنیاد معلومات این مرکز در جریان ماه دلو سال۱۳۹۶جمعاً ۵۷ قضیه در ارتباط به ۵۹ تن به شمول ۲خانم و یک شهروند ایرانی به ظن جرایم قاچاق مسکرات و مواد مخدر از ولایات مختلف کشور بازداشت و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و موادمخدر معرفی شده اند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>