نماینده‌گان مجلس از ناامنی و عدم بی‌طرفی کمیسیون انتخابات نگران اند

| 5 March 2018, 14:47

بربنیاد یک نظرسنجی که از سوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه (فیفا) انجام شده است، ناامنی و جنگ و عدم بی‌طرفی کمیسیون انتخابات از نگرانی‌های عمده اکثر نماینده‌گان مجلس عنوان است.

این نظرسنجی در ماه عقرب و جدی سال روان از طریق گفت‌و‌گو با 80 نماینده مجلس 29 ن به دست آمده است.

نعیم اضغری مدیر برنامه‌های فیفا امروز هنگام نشر نتیجه این نظرسنجی در کابل گفت که ٥٤ درصد نماینده‌گان مجلس، ادامه ناامنى و جنگ و ٤٤ در صد احتمال عدم رعايت بي‌طرفى از سوى کميسيون مستقل انتخابات را نگرانى هاى عمده شان عنوان کرده اند.

بربنیاد نظرسنجى فیفا، ضعف مديريت در کميسيون انتخابات، مداخله‌هاى بيرونى در کار کميسيون، چالش‌ها در برابر ثبت نام راى دهنده‌گان، ارايه طرح کوچک کردن حوزه‌هاى انتخاباتى در ١٢ ولايت، عدم استفاده از بايومتريک برای ثبت نام رای‌دهنده‌گان و استفاده از کارت‌هاى راى دهى سابق نگرانی‌های عمده نماینده‌گان مجلس می‌باشد.

نتیجه این نظرسنجی نشان می‌دهند که 39درصد از نماینده‌گانی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند برخورد حکومت با انتخابات را مداخله گرايانه خوانده، ٤٢درصد مخالف قانون، 5 درصد قناعت بخش، 3درصد ضعيف خوانده و 1درصد دیگر جواب نداده اند.

در این نظرسنجی 90 درصد شرکت‌کننده‌گان با به کارگیری کارت‌های پیشین رای‌دهی مخالفت نشان داده اند، اما تاکنون تصمیم نهایی کمیسیون مستقل انتخابات در این مورد مشخص نشده است.

اما کمیسیون مستقل انتخابات ضغف مدیریتی‌شان را نمی‌پذیرد و از ایستاده‌گی در برابر مداخلات در کار کمیسیون نیز سخن می‌زند.

قرار است انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهاى ولسوالى در 16 سرطان سال آينده برگزار شود؛ اما اخیرا کميسيون مستقل انتخابات از احتمال تاخیر در برگزاری انتخابات خبر داده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>