یونسکو نخستین مستند منار جام را نشر کرد

| 18 February 2018, 15:56

یونسکو خلاصه‌ای از اقدامات مستند سازی خود بر مناره جام را تکمیل کرده و ویدیوی آن را نشر کرده است.

یونسکو با ارسال خبرنامه‌ی گفته است که متخصصین این سازمان با دو تن از مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ در جریان ماموریت شان در ماه سنبله 1396 به منظور جمع آوری و تکمیل اطلاعات ساحوی به مدت چهار روز در ساحه‌ی منار اقامت نمودند.

بربنیاد خبرنامه در این ماموریت با استفاده از روش تکنالوژی ترکیبی برای جمع آوری داده‌ها، اولین بررسی کامل بخش‌های داخلی و خارجی منار و سروی عمومی ساحات اطراف منار انجام شده است.

یونسکو گفته است که استفاده ازهواپیماهای بی‌سرنشین مجهز به دوربین‌های با کیفیت بالا امکان جمع آوری تصاویری با کیفیت بالا از کل تزیینات خارجی را فراهم می‌آورد که اساس تهیه آرتوفوتوهای با جزییات خواهد بود.

در خبرنامه یونسکو آمده است که مستندات جامع و دقیقی که در طی ماموریت ساحوی تولید شده است، پایه و اساس یک برنامه بلندمدت پایدارسازی و محافظتی برای منار جام خواهد بود و هم‌چنان اطلاعات این ماموریت با هدف ایجاد آگاهی عامه از میراث فرهنگی افغانستان آماده و ترتیب خواهد گردید.

منارجام، یکی از برجسته‌ترین آثار تاریخی افغانستان است که در سال 2002 شامل لیست میراث جهانی در معرض خطر گردید.

منار جام در ولایت غور و در فاصله ي حدود 200 کیلومتري شرق هرات و در محل تلاقی دریاهاي هري رود و جام رود واقع شده است.

احتمال می‌رود که این بنای تاریخی در میان سال‌هاي 1163-1203 در زمان فرمانروایی سلطان غیاث الدین از پادشاهان سلسله غوریان ساخته شده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>