قرارداد 30 میگاوات برق آفتابی برای کندهار امضا شد

| 18 February 2018, 16:32

قرارداد پروژه 30 میگاوات برق آفتابی برای ولایت کندهار میان شرکت برشنا و شرکت‌های ساختمانی 77 و زولرستان امروز در ارگ ریاست جمهوری امضا شد.
 
بربنیاد خبرنامه‌ی ریاست جمهوری، پروژه متذکره نوع مشارکت عامه و خصوصی بوده که قیمت مجموعی آن ۴۷،۳ میلیون دالر تخمین شده و ۱۴میلیون دالر آن از سوی دولت افغانستان هزینه می‌شود.
 
در خبرنامه آمده است که با تکمیل شدن این پروژه که مدت ۱۲ ماه را در بر می گیرد، ۳۰ میگاوات برق آفتابی در ولایت کندهار تولید می‌شود و شرکت برشنا برای ۲۰ سال، برق از آن خریداری خواهد کرد.

با توجه به افزایش آلوده‌گی هوا، تولید برق آفتابی می‌تواند در این راستا بدیلی خوبی برای تولید برق حرارتی باشد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>