غنی: تا 24 ماه آینده تمام مهاجران از پاکستان به کشور برگردند

| 17 February 2018, 16:31

پلان ما این است که در 24 ماه آینده هدف مه ای است تمام مهاجر افغان از پاکستان به کشور برگردند. می خواهیم تمام اولویت های خود را تغییر بدهیم تا مهاجران ما برگردند.

محمداشرف غنی رییس جمهور کشور می‌گوید که پلان دارد تا در 24 ماه آینده تمام مهاجران افغان از پاکستان به کشور برگردند.

وی گفت که امروز در یک مراسم در ارگ ریاست جمهوری صحبت می‌کرد گفت: "می‌خواهیم تمام اولویت‌های خود را تغییر بدهیم تا مهاجران ما به کشور برگردند.

با افزایش تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان، آن کشور فشار بر مهاجران افغان را افزایش داده و هر از گاهی نیز با مطرح کردن اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور، حکومت افغانستان را تحت فشار قرار داده است.

بربنیاد آمارهای رسمی، بیش از دو میلیون مهاجر افغان در پاکستان زنده‌گی می‌کنند و در دو سال اخیر هزاران افغان دوباره به کشور برگشته اند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>