رقابت بایسکیل‌رانی برای جلوگیری از آلودگی هوا برگزار شد

| 16 February 2018, 01:07

شماری از جوانان دختر و پسر برای تشویق دیگر شهروندان کابل برای استفاده از بایسکیل، صبح امروز به رقابت پرداختند.

هدف از تشویق استفاده از بایسکیل را برگزار کننده‌گان این برنامه، مبارزه با آلوده‌گی هوا عنوان کردند.

کنشکا نصیری رییس فدراسیون ورزش‌های سه‌گانه گفت که در این رقابت بیش از 400 پسر و 160 دختر اشتراک کرده بودند.

او گفت که در نظر دارند تا این گونه برنامه‌ها را بیشتر کنند و حداقل برنامه‌ی یک ساله را در پلان دارند.

افزایش نفوس، افزایش وسایط نقلیه، تیل‌های بی کیفیت و موادسوختی دودزا سبب شده است تا هوای شهر کابل بیشتر از پیش آلوده شود.

این برنامه بایسکیل‌رانی در شهر کابل در حال برگزار شده بود که در سال‌های اخیر استفاده از بایسکیل در این شهر کمرنگ شده است.

حلیم صحت‌مند یک اشتراک این رقابت استفاده از بایسکیل را در جلوگیری از آلوده‌گی هوا موثر خواند و گفت دود موتر سبب تولید کاربن شده و کاربن در آلود‌ه‌گی هوا و صحت انسان‌ها مضر است.

او شهروندان کابل را به خودداری از استفاده موتر و به جای آن استفاده از بایسکیل فراخواند.

محمدرضا حسینی یک شرکت کننده دیگر در این رقابت بایسکیل‌رانی به کابل مانیتور گفت: "متاسفانه موترها در جاده‌های کابل به حدی زیاد است که بایسکیل‌رانی کار آسانی نیست و از سوی دیگر در فصل بهار به دلیل گرد و خاک و در زمستان به دلیل گِل و لای مشکل است از بایسکیل استفاده کرد."

او چالش دیگر بایسکیل‌رانی در شهر کابل را نبود جاده‌های مشخص برای بایسکیل عنوان کرد.

اما عبدالله حبیب‌زی سرپرست شهرداری کابل گفت که ماستر پلان ایجاد خطوط بایسکیل در نواحی مختلف شهر کابل 90درصد نهایی شده است.

او گفت بربنیاد این پلان، خطوط ویژه بایسکیل، نواحی مختلف شهر کابل را با هم وصل می‌کند.

این برنامه بایسیکل‌رانی از سوی فدراسیون ورزش‌های سه‌گانه، اداره ملی حفاظت محیط‌زیست، نهاد حمایت و شهرداری کابل برگزار شده بود.


لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>