نورستان سفید

| 14 February 2018, 12:55

نورستان از ولایت های دور دست کشور است، اما با مناظر طبعی دلپذیر و قشنگ

تصاویر زیبای نورستان کمتر در رسانه های کشور نشر شده است، اما تصویر زمستان این ولایت کشور دیدنی است

اکثر نورستان زمستان‌های پر برفی دارد، اما به تناسب سال‌های پیشین این ولایت نیز شاهد بارش سنگین برف نیست

کاهش بارش برف برای کشاورزان نویدی خوبی نیست، اما باید با تغییر اقلیم هم‌گام شد

صاحب‌داد همدرد- نورستان

#کابل_مانیتور

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>