برای تهیه‌ی فهرست رای‌دهنده‌گان کتاب‌های مخصوص چاپ شده است

| 14 February 2018, 13:07

کمیسیون انتخابات برای تهیه فهرست رأی‌دهنده‌گان، کتاب‌های مخصوصی را در دوبی چاپ کرده است.

مسوولان در کمیسیون مستقل انتخابات امروز در یک نشستی مشورتی نمونه‌ای از این کتاب را در معرض نمایش قرار دارد.

گلاجان عبدالبدیع صیاد، رییس این کمیسیون گفت که این کتاب‌ها به زودی از دوبی به کابل منتقل خواهند شد.

به گفته‌ی وی، هم‌زمان با توزیع حدود ده میلیون تذکره‌های کاغذی از سوی اداره ثبت و احوال نفوس، نام‌های رأی‌دهندگان در کتاب‌های جدید نوشته خواهد شد.

باوجود که کمیسیون مستقل انتخابات در نخست از ثبت نام الکترونیکی رأی‌دهنده‌گان خبر داده بود؛ اما بعدا به دلیل آنچه که نبود زمان خوانده شد، از آن خودداری کرد.

با این حال همایون محتاط، رییس ثبت احوال نفوس از تسریع روند توزیع تذکره‌های کاغذی برای واجدان شرایط رأی‌دهی خبر داد.

او گفت قرار است چهارهزار و ۹۰۰ کارمند جدید برای ۴۲۲ واحد اداری افغانستان استخدام شوند، تا روند توزیع تذکره سریع‌تر گردد.

به گفته‌ی محتاط، در حال حاضر نیز اداره‌ی تحت رهبری وی هر روز ۳۰ تا ۴۰هزار تذکره تابعیت توزیع می‌کند.

در این نشست، وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات گفت، برای تهیه فهرست رأی‌دهندگان و برگزاری انتخابات، ۳۲هزار کارمند جدید را به زودی استخدام خواهند کرد.

این در حالی است که به دلیل تأخیر و کندکاری در کمیسیون مستقل انتخابات، مقامات این کمیسیون از احتمال تأخیر در برگزاری انتخابات نیز خبر داده است.

 

بربنیاد برنامه‌ریزی کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است انتخابات مجلس و شورا‌های ولسوالی‌ها به تاریخ ۱۶ سرطان سال ۱۳۹۷ خورشیدی برگزار شود.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>