نشست امنیتی میان افغانستان و ازبیکستان برگزار شد

| 11 February 2018, 10:01

نخستین نشست مشترک کمیسیون امنیتی افغانستان و ازبیکستان به رهبری محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی کشور که به ازبیکستانس فر کرده است و ویکتور محمدوُف مشاور امنیت ملی ازبیکستان برگزار شد.

کمیسیون مشترک امنیتی میان افغانستان و ازبیکستان در جریان سفر رییس جمهور غنی به آن کشور و به هدف همکاری‌های دو جانبه و استحکام امنیت و ثبات در منطقه ایجاد گردید.
بربنیاد یک خبرنامه شورای امنیت ملی کشور، در این نشست هر دو طرف بر ایجاد برنامه‌های تطبیقی از بهر عملی شدن تفاهم‌ها برای تنظیم امور کمیسیون مشترک موافقت کردند.

در این نشست هر دو طرف در کنار بحث در مورد گسترش همکاری‌های دوجانبه و چند بعدی، صلح و تطبیق پروژه‌های توسعه‌یی درازمدت را برای امنیت و ثبات منطقه مهم دانستند.

در این نشست هم‌چنان هر دو طرف در مورد بهبود و اهمیت فعالیت‌های کمیسیون یادشده صحبت کردند و بر عملی شدن کامل و تطبیق توافقنامه‌های که در جریان سفر پسین رییس جمهور غنی به آن کشور به امضا رسیده بود تاکید کردند.

 در خبرنامه آمده است که در این نشست هم‌چنان در مورد مبارزه عليه هراس افگنان جهانی، جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 
 

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>